برچسب: Intel Accelerated

شرکت اینتل به دنبال بازپس‌گیری جایگاه خود است.

اینتل در مسیر بازگشت: نود 10 نانومتری جایگزین نود 14 نانومتری می‌شود

به نظر می‌آید که شرکت اینتل فرآیند پیوسته تولید پردازنده‌های 10 نانومتری و توسعه پردازنده‌های 7 نانومتری را دنبال می‌کند. شاید کمبود مواد اولیه منجر به کاهش تیراژ تولید پردازنده ...